Thư viện hình ảnh

Giới Thiệu

Tổng giá trị dự án

7 700 000 EUR

Số nhà đầu tư

21 người

Số tiền đầu tư

356 900 EUR

Loại hình khách sạn

3 sao

Dự án Porto Art’s Suites là một phần của quá trình phục hồi các Tài sản của thành phố Porto, đem đến một hơi thở mới đối với lịch sử và văn hóa xung quanh nó.

Là một công trình được xây dựng mới hoàn toàn, mang lại nhiều lợi thế hơn cho quá trình phục hồi. Porto Arts Suites sẽ là một sự bổ sung hoàn hảo cho Porto Art’s Hotel, cung cấp thêm không gian và sự linh hoạt mà một phòng khách sạn thông thường không thể có được

R. das Fontainhas, 4000-238 Porto, Bồ Đào Nha